Natuurlijke vraaggestuurde ventilatie

Systeem C+ EVO

Een continue basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes. Door het principe van toevoer, doorvoer en afvoer wordt de verontreinigde binnenlucht uit uw woning verdreven en vervangen door verse buitenlucht.

De woning wordt als het ware met verse lucht gespoeld. Ventileren enkel waar en wanneer nodig zorgt voor extra energiebesparing. Kortom, vraaggestuurd ventileren.

 • Toevoer

  van verse lucht in “droge” ruimtes (woonkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer)

 • Doorvoer

  van lucht (gang, trappenhal)

 • Afvoer

  van vervuilde lucht uit “vochtige” ruimtes (badkamer, toilet, keuken, wasplaats)

Vraaggestuurd ventileren betekent dat het extractiedebiet aangepast wordt aan de effectieve gemeten luchtkwaliteit. Wanneer er geen luchtvervuiling is dan wordt er minder geventileerd. Zodra er vervuiling wordt gedetecteerd, wordt het extractiedebiet verhoogd, tot de luchtkwaliteit terug in orde is.


 • Regelmodule detecteert stijging en plaatst klep open


 • Extractiedebiet in de betrokken ruimte wordt tijdelijk verhoogd tot de luchtkwaliteit terug in orde is

Vochtsturing: een elektronische temperatuur- en vochtsensor in de regelmodule reageert snel op een wijziging van het relatieve vochtniveau (vb. bij het nemen van douche,...) in uw woning, op een dynamische manier.

CO2 sturing: een CO2 sensor in de regelmodule reageert snel op een wijziging van het CO2 gehalte in de woning. Er wordt zowel een dynamische als absolute detectie uitgevoerd. Dankzij de dynamische werking kan aanwezigheid draadloos gedetecteerd worden.

Centrale ventilator: de elektronisch gestuurde ventilator wordt nauwkeurig geregeld vanuit de centrale processor. Zo draait hij steeds op een geoptimaliseerd regime. Het juiste afvoerdebiet wordt per ruimte geregeld met een minimaal stroomverbruik.